Rozdíly mezi spalováním a zahříváním tabáku

Spalování a zahřívání jsou dva různé způsoby, které lidé používají k získávání účinných látek z keře nicotiana rustica. Zatímco obě tyto metody mají společného jmenovatele v podobě stejné suroviny, existují mezi nimi zásadní rozdíly.

Jak funguje spalování?

Spalování je tradiční způsob, kterým lidé po staletí užívali výrobky z různých omamných rostlin. Jak název napovídá, při této proceduře se sušené listy zapalují a dým z nich se vdechuje přímo do plic. První jihoameričtí domorodci zapalovali sušené větve a listí již ve starověku, kdy je házeli do plamenů, okolo nichž během rituálů tančili. Posléze však otevřený oheň nahradily dýmky či balené produkty, které lidé nosí s sebou. Při hoření rostlinné směsi dochází ke vzniku zplodin a již zmíněného dýmu, který obsahuje široké spektrum chemických látek. Tyto látky jsou inhalovány uživatelem a následně se vstřebávají do krevního oběhu.

Jaký je moderní trend?

Zahřívaný tabák představuje modernější přístup k užívání listů výše zmíněného keře. Nová metoda se liší od spalování tím, že se produkt pouze zahřívá na dostatečně vysokou teplotu, při níž dojde k uvolnění účinných látek. Jedná se většinou o hodnoty v rozmezí 315 – 354 stupňů, což je oproti hoření asi třetina. Žhavení přírodního materiálu se často provádí pomocí speciálních zařízení, která fungují na principu elektromagnetické indukce a energii čerpají z baterie. Během tohoto procesu se odpařuje pouze aerosol, který se rychle rozplyne.

Čím se navzájem liší?

Obě činnosti mají společný účel, nicméně zahřívaný tabák má oproti spalování řadu výhod:

  1. Ve většině případů je možné regulovat si teplotu a tím i sílu účinku.
  2. Nepotřebujete zapalovač.
  3. Nevzniká popel ani dehet.
  4. Zahřívaný tabák při užívání zůstává uvnitř zařízení, a tak představuje menší riziko popálení.
  5. Aerosol je diskrétní vůči okolí a jeho pach se nedrží v místnostech, na rukou ani na oblečení.
  6. Vlivem elektronického žhavení nedochází k zabarvení prstů.
  7. V některých zemích jsou omezení pro zahřívání ve vnitřních prostorách mírnější než ta pro spalování.

Další způsoby

Mimo spalování a zahřívání existují i další možnosti užívání nikotinu, které jsou méně rozšířené, ale pro úplnost je uvedeme. Jedná se k žvýkání, přikládání náplastí, pití odvarů, foukání rapé a inhalaci tekutých extraktů.