Počet obyvatel v Praze roste

Pražská metropole se dlouhodobě řadí k těm nejoblíbenějším místům pro život. Prokazují to také nedávné statistiky počítající občany v hlavním městě, které ukazují, že stěhování v Praze, po Praze nebo do Prahy je na programu dne nejednoho člověka. Mezi prvními třemi čtvrtletími tohoto roku vzrostl počet obyvatel v hlavním městě o několik tisíc obyvatel, díky čemuž se v Praze nyní nachází něco přes milion 250 tisíc lidí.

Co stojí za nárůstem počtu obyvatel?

Samozřejmě stejně jako jiné změny, tak i tato má svůj důvod. Podle posledních statistik můžeme konstatovat, že za vyšším nárůstem počtu obyvatel stojí hlavně nějaký přirozený proces. Lidé se zde nerodili, ale spíše se sem stěhovali za pracovními a jinými příležitostmi. Přirozený přírůstek, tedy po stránce porodnosti, byl jen velmi mírný.

V souvislosti s těmito statistikami musíme konstatovat, že se do nich nezahrnují váleční uprchlíci, kterým zde byl zřízen dočasný pobyt. Pokud by tak bylo učiněno, číslo by poskočilo skutečně skokově.

Praha 4 jako nejlidnatější pražská část

Hlavní město se také pyšní několika částmi, kdy nejlidnatější z nich (alespoň podle posledních průzkumů) je Praha 4, na kterou připadá rovnou 125 tisíc obyvatel. Kromě toho je velmi lidnatou také Praha 10, Praha 8 a Praha 6 + Praha 5. 

Naopak část s nejnižším počtem obyvatel je Praha-Nedvězí, na kterou připadá pouze 304 obyvatel. Podobně (a tedy velmi málo zalidněné) jsou části Praha-Královice, Praha-Benice a Praha-Lochkov.

Hlavní město má aktuálně 57 městských částí

A závěrem jedna zajímavost. Hlavní město má v současné době rovnou 57 městských částí, kdy ve 4č4 byl zaznamenán přírůstek obyvatel, ve zbytku mírný pokles občanů. Úbytek osob však nebyl nijak markantní, jednalo se o pokles v rozmezí několika stovek. Zatímco přírůstky v ostatních částech byly v řádech tisíců.