5 věcí, které nikdy nedělejte v Japonsku 

Jiný kraj, jiný mrav. Stále dokola si to budeme připomínat, až vystoupíme z letadla na některém z japonských ostrovů. Co byste nikdy neměli v Japonsku dělat? Když toto zkusíte, budete považováni za velmi nevychovaného člověka.  

Žádné žvýkání za chůze 

V západním světě je celkem běžné, že si dáme hamburger a ukusujeme si přímo za chůze. V Japonsku to ale nezkoušejte. Lidé zde nežvýkají za chůze. Když si přejí nasytit, jednoduše zastaví. Stejně tak v případě pití – vše se realizuje v klidu, bez spěchu.  

Nedávejte dýška 

V Itálii se to od vás očekává, a dokonce máte v některých restauracích povinné spropitné přímo zakotveno v jídelním lístku. Toho se v Japonsku v žádném případě nedočkáte. Spropitné se zde v žádném případě nedává. Lidé nejsou zvyklí si od někoho brát cokoliv „jen tak“.  

Smrkání nepřipadá v úvahu 

Jako hrubé porušení dobrých mravů je v zemi vycházejícího slunce považováno smrkání na veřejnosti. Zajděte si na toaletu. Skryjte se před veřejnými pohledy. Smrkání je zde nepřípustným prohřeškem.  

Zapomeňte na zívání 

Zívat mohou malé děti, u nichž se to ještě dá tolerovat. U zbytku populace nikoliv. Nezdvořile otevírat ústa na veřejnosti se zde považuje za nevhodné. Na obchodním setkání se o to ani nepokoušejte. Nejen, že to značí vaše nulové znalosti o místní kultuře, ale také to vyjadřuje váš naprostý nezájem o dění ve vašem okolí.  

S tetováním do vězení 

V Japonsku není tetování příliš populární. Jelikož vypadáte cizokrajně, mladí lidé to pochopí. Starší generace má ale tetování v hloubi duše spojeno pouze s japonskou zločineckou organizací. Jakuza zde po desítky let páchala zločiny, které se nedají odpustit. Tetování s nimi bylo nechvalně spjato. Na veřejném místě obrázky na kůži nikoho neuchvátíte.  

Každá země má svá specifika. Japonsko přináší tato omezení. Zvládnete je dodržovat a budete za slušného člověka?