Bez školení BOZP nemůžete začít pracovat 

Dle zákona není možné začít vykonávat své zaměstnání dříve, než projdeme základním školením BOZP. Nebo požární ochranou. Pro jaké pozice se nás tato povinnost týká a kdo nám zajistí potřebné školení? Pojďte se podívat na souhrn základních informací.  

Než začnete pracovat 

Ještě před tím, než začneme vykonávat smluvenou pracovní pozici, musíme projít školením BOZP. Bez této povinnosti nejsme oprávněni vykonávat zadaný úkol a pracovní zadání. Zde je přitom nutné vědět, že tato povinnost se netýká pouze nově přijatých zaměstnanců. BOZP školení musí absolvovat také ti, kdo jsou již u dané firmy nebo instituce zaměstnáni, ale dostali nové pracovní zařazení. S každým pracovním postem se totiž pojí konkrétní pracovní rizika, která je nutno eliminovat.  

Školení zařídí zaměstnavatel 

Asi nebude žádným překvapením, když si prozradíme, že povinnost projít školením poskytuje zaměstnavatel dané firmy nebo instituce. Povinnost tedy padá přímo na zaměstnavatele, nikoliv na pracovníka. Bez řádného proškolení přitom není vůbec možné do konkrétní pozice nastoupit. Naopak, po ukončení základního školení je zaměstnanec povinen jednat tak, aby po celou dobu pobytu na pracovišti a po celou dobu výkonu svého zaměstnání dodržoval obdržené informace a choval se tak, aby minimalizoval rizika na svém pracovišti.  

Vstupní školení 

Vstupní školení většinou obsahuje nejen konkrétní informace, které se vztahují k dané pracovní pozici, ale také zásady chování při výkonu práce obecně. Probírají se zásady preventivních opatření v případě, že se stane pracovní úraz. Pozornost se věnuje i zásadám prevence nemocí z povolání. Pracovník je seznámen s preventivními pracovně-lékařskými prohlídkami. Vstupního školení se pracovník musí zúčastnit povinně. 

Ještě, než budete moci přejít k realizaci svého zaměstnání, musíte projít školením BOZP. Získané informace následně aplikujete v praxi.