Jak zvládnout workoholismus

Workoholismus je stav, kdy je pro člověka téměř nemožné přestat pracovat. A to i přesto, že to ničí jeho vztahy v rodině, mezi přáteli nebo dokonce spolupracovníky. O příčinách tohoto onemocnění se stále ještě spekuluje. Ideální léčbou je setkat se s terapeutem. Základním bodem je ale uvědomit si svůj problém: a ten je obvykle takový, že kromě práce neexistuje v životě workoholika nic jiného. 

Příznaky workoholismu

Workoholici jsou neklidní, netrpěliví a intenzivně se soustředí na svou práci. Je pro ně velmi obtížné věnovat pozornost čemukoli jinému, co se netýká jejich práce. Často zapomínají na čas, když pracují. Zanedbávají vztahy, rodinu i vlastní blahobyt. Když pracují, začnou se obvykle cítit mnohem lépe. Někdy prostě potřebují pracovat déle, aby se cítili déle a naopak, když nepracují, necítí se dobře. Pokud se o něčem baví s ostatní, vždycky se to týká práce. Pokud zkouší čas strávený prací omezit, zpravidla se jim to nedaří. Tyto jevy mohou doprovázet i syndrom vyhoření.

Jak a kdy je workoholismus diagnostikován

V okamžiku, kdy se osoba dostane do deprese nebo podrážděnosti do té míry, že nedokáže spolupracovat s kolegy, nebo je pro členy jeho rodiny nesnesitelným, je na čase něco s workoholismem udělat. Diagnóza může nastat pomocí konkrétních testů nebo méně strukturovaných rozhovorů s klinickými profesionály. Zásadním problémem je skutečně pochopit, že problém existuje.

Léčba workoholismu

Léčba probíhá s omezením přístupu na internet a za přerušení práce. Stejně jako alkoholik se v první řadě vyhýbá místům, kde se alkohol podává, tak také workoholik se musí vydat na místo, které ho nebude tolik nutit pracovat. Kromě toho může nemocniční léčba závažné depresivní poruchy nebo silné úzkosti pomoci zabránit relapsu závislosti na práci. Pomoci může také rodinná terapie, protože workoholik si uvědomí, jak negativní dopad mělo jeho konání na jednotlivé členy rodiny.