Stavíte dřevostavbu? Jaké věci si třeba pohlídat?

Dřevostavby jsou v poslední době čím dál oblíbenější. Navzdory obavám je dřevo velmi kvalitní materiál. Stavba dřevostavby je obvykle rychlejší, protože k dispozici jsou prefabrikované kusy, které stačí na místě vhodnými způsoby propojit. Výhodou je, že při vzniku těchto kusů nebyly jednotlivé části vystaveny povětrnostním podmínkám (byly stavěny v uzavřených halách), takže nemohly být tímto způsobem znehodnoceny. Dřevo je lepším izolantem než cihly, takže zachovává teploty uvnitř a je tak úspornější. 

Certifikáty zhotovitele 

Důležité je zvolit správného dodavatele, který už má se stavbou dřevostavby skutečnosti. To může dokládat historie firmy nebo množství spokojených zákazníků, pro který již společnost domy postavila. Důležité je také vlastnictví certifikátů, které dokládá, jak kvalitní zhotovitel je. Může jít o certifikát na odolnost, akustiku nebo statiku. Jedním z nejkvalitnějších certifikátů je Dokument národní kvality. 

Časová osa výstavby 

Zejména pokud chcete bydlet co nejrychleji, je důležité si se zhotovitelem dohodnout časovou osu výstavby. To znamená zejména termín, kdy dojde k zahájení montáže, a také termín jejího dokončení. Bohužel tomuto přechází proces stavebního řízení, který může trvat tři měsíce, ale klidně i několik let (pokud existuje několik odvolání a soudních jednání).  

Smlouva o dílo 

Se zhotovitelem podepíšete smlouvu o dílo, nikoli kupní smlouvu. Doporučujeme zajít s ní ke svému právníkovi, který posoudí, jak je smlouva sepsána. Pokud by byla spíše ve prospěch zhotovitele, mohlo by to pro vás v budoucnu znamenat problémy. Smlouva musí obsahovat všechny náležitosti a neměla by se přiklánět k žádné straně. 

Technický stavební dozor 

Je důležité, aby byl externí (nepracoval pro zhotovitele). Tento člověk zajistí kontrolu nad stavbou i její průběžnou dokumentaci. Díky stavebnímu dozoru budete mít mnohem větší jistotu, že se v budoucnu nevyskytnou žádné spory se zhotovitelem nebo reklamace. Stavba bude kvalitní. Důležité je ale to, aby technický stavební dozor rozuměl dřevostavbám.