Pěstování orchidejí: to nejzásadnější, co je třeba vědět

Orchideje jsou oblíbené květiny, které se tyčí na okenním parapetu v nejedné domácnosti. Pokud zvažujete, že se také stanete jejich pěstitelem, měli byste vědět, že to nebude žádná legrace. Orchideje jako takové jsou sice nejskvostnější pokojové květiny vůbec, ale takové skvosty vyžadují speciální péči. Přistupujte k nim proto zodpovědně a vyvarujte se několika chybám, jež vedou k jejich záhubě. 

Na okenní parapet nepatří každý druh orchidejí 

Jak již bylo zmíněno, orchideje se většinou tyčí na okenních parapetech. Jenže ne vždycky tam sídlí ty, kterým okenní parapety dělají dobře. Někdy se sem umísťují odrůdy, jež na okně doslova trpí. Je také rozhodující, jaká teplota se všude okolo pohybuje. To má také vliv na to, jestli bude orchidej hezky růst či nikoliv.  

Obecně platí, že pokud orchidej má sídlit na okenním parapetu celoročně vytápěného bytu, kde se teplota pohybuje kolem dvaceti stupňů Celsia, dařit se bude hlavně můrovci, Vandě nebo zástupcům rodu Paphiopedila nebo Dendrobium.  

Nevhodný substrát 

Mnoho pěstitelů orchidejí také chybuje v substrátu, do kterého rostliny sází. Orchideje jako takové sice mohou být vysázeny do jim určené půdy, jež je běžně k zakoupení v hobbymarketech, ovšem platí, že pokud pěstujete epifyzické orchideje, vyžadují půdu trochu jinou, kyselejší a vzdušnější. Hledejte proti speciální substrát, který bude svými vlastnostmi vyhovovat. 

Přelévání 

Je třeba si uvědomit, že orchideje se v žádném případě nezalévají tak, jako všechny ostatní květiny. Nemůžete je zalít a čekat, že rostlina všechno vsákne. Tak to bohužel nefunguje. Tento scénář bohužel končí přelitím. Proto se přelévání vyvarujte a rostlinu zalévejte tak, že ji do vody postavíte, necháte ji napít a poté zbytek vylejete. 

Pokud by došlo k přelití orchideje, vedlo by to následně k úhynu rostliny. Její kořeny by začaly hnít, což je bohužel zkáza pro tuto krásnou rostlinu.