Řez ovocných stromků přichází do hry. Jak chybujeme?

Práce na zahradě nabývají na obrátkách, což znamená, že je načase zjistit, jak chybujeme při řezu ovocných stromků. Stromy jako takové jsou nedílnou součástí našich zahrad a je klíčové, abychom se při péči o ně nedopouštěli neblahých chyb, jež by stály za snížením jejich životnosti. V čem zahrádkáři nejčastěji chybují a čím dřevinám vysázeným v zahradě nejvíc škodí? 

Až příliš velké rány 

Věděli jste, že i když řezy stromům ve skutečnosti prospívají, tím, jak jsou velké, dřevině škodíte? Až se rozhodnete tít do stromu, pamatujte na jedno pravidlo, a sice rána by neměla být větší než pět centimetrů (jen ve výjimečných případech je povoleno deset).  

Pokud dochází k velkým ranám, s nimi se strom většinou neumí dobře poprat, a právě v tom místě zpravidla hyne. Odumírání jako takové je pak dalším procesem, kterému musíte čelit (klidně to může trvat i dlouhých dvacet let, nakonec to však stejně skončí pokácením dřeviny). 

Pozor na vyholování větví 

Před čím buďte také opatrní je vyholování větví. S tímto se můžete velmi často setkat, zahrádkáři tak činí v čiré touze po provzdušnění koruny. Jenže nakonec se uprostřed stromu objevuje díra, která má neblahý vliv na budoucí plody. Ty se poté mnohem hůře očesávají. 

A jelikož dochází k horšímu očesávání, dochází také k obrovskému pákovému efektu, což zvyšuje pravděpodobnost toho, že strom snadno rozláme. 

Ponechávání pahýlů 

Když už se pouštíte do řezu ovocných stromů, jděte na to opravdu pořádně. Není zapotřebí se do toho pouštět rok co rok, ale pokud se do činnosti dáte, nenechávejte pahýly. Tímto chybuje nejeden zahrádkář, který se domnívá, že pahýly dřevinám nevadí. Jenže opak je pravdou.  

Pokud se ponechá na místě, strom nemá možnost se uzdravit. Toto místo se tak stává tím, kde dřevina začíná odumírat. A bohužel se také stává rodištěm houbových chorob.