Rizika nesprávné funkce tlumičů

Pokud je tlumič opotřebovaný, znamená to, že již více nemůže plnit své základní funkce na 100 %. Mezi těmito funkci je na jedné straně komfort pasažérů při jízdě, na straně druhé bezpečnost jízdy. Nesprávně fungující tlumiče mohou způsobit určitá omezení při provozu vozidla. I když si těchto omezení můžete všimnout sami, obvykle se projevují velice pomalu, takže si řidič na ztížené podmínky postupně zvyká. A nenapadne ho jít do servisu na kontrolu tlumiče do auta. 

Tlumiče ovlivňují bezpečnost jízdy 

Tlumiče do auta mění proporce síly, které na pneumatiku působí při brzdění. Jednou ze známek opotřebovaných tlumičů jsou tak nerovnoměrně sjeté pneumatiky (poznáte podle nerovnoměrného opotřebení dezénu vozidel). Přední strana pneumatiky se někdy může stát dokonce zoubkovanou. Kromě toho je velmi důležitou funkcí tlumiče to, aby udržoval kolo v kontaktu s vozovkou. Pokud nefunguje tak, jak má, kolo na nerovnost na vozovce padne mnohem větší silou. To znamená, že se mnohem více opotřebovává jak pneumatika, tak také ráfek i kyvná vidlice. 

Jízdní vlastnosti vozu 

Ovlivněny jsou také jízdní vlastnosti vozu. To se týká například délky brzdné dráhy nebo také horšího chování vozidla v zatáčkách. Může docházet k tomu, že zejména při rychlém projetí zatáčky se vůz naklání na stranu. Tlumiče jsou součástí odpružení vozu, které opotřebením ztrácí svou tuhost a může docházet k mechanickým poškozením dalších přilehlých částí. Díky tomu je ovládání vozu čím dál problematičtější.  

Nemožnost kontroly jízdy 

Nefunkční tlumiče v kombinaci s příliš měkkými pneumatikami mohou způsobit to, že doba, po kterou se kolo nebude dotýkat vozovky je delší. Během této chvíle, kdy se vůz nedotýká vozovky, je váš automobil zcela neovladatelný.  

Opotřebení pneumatik 

Také pneumatiky vozu nejsou levnou záležitostí. Pokud je jakákoli součást odpružení vozů méně účinná, dochází ke zvýšenému opotřebení pneumatik a tím ke snížení jejich životnosti.