Paušální daň. O co se vlastně jedná? A k čemu jste se to přihlásili?

Z počátku roku nás překvapila jedna novinka, o které se však předtím dlouho nemluvilo. Zkrátka jsme jenom dostali možnost s k ní přihlásit (v poměrně krátkém časovém horizontu) a čerpat z výhod. Nebo nevýhod? Mluvíme o paušální dani, která se rázem jako světlo na konci tunelu ukázala živnostníkům. Najednou se jednalo o možnost, jak výrazně ušetřit. Týkalo se to především živnostníků, kteří mají příjem do jednoho milionu korun ročně. Otázkou ale zůstává, jestli je to skutečně dobrá volba, respektive jestli bylo dobře, pokud jsme se k paušální dani přihlásili.  

Paušální daň je ve zkratce částka, kterou osoby samostatně výdělečně činné s příjmy do jednoho milionu korun budou odvádět každý měsíc. Částka je stanovená na zhruba pět a půl tisíce korun a obsaženo v ní je naprosto všechno čili jak daně, tak i zálohy na sociální a zdravotní pojištění.  

Kdy a jak se platí? 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o měsíční platbu, která je splatná do dvacátého dne v měsíci příslušného kalendářního měsíce. Platí se na společný osobní daňový účet, kdy předčíslí tohoto osobního účtu je 2866. Nic jiného se neplatí.  

Jaké jsou výhody paušální daně? 

Za výhody je možné považovat to, že vám odpadne povinnost podávat daňové přiznání na začátku roku. Nebudete tak muset vyplňovat žádný růžový formulář, který byste následně museli zanést na finanční úřad.  

Kromě jiného odpadá i nutnost podávat přehledy pojišťovně a sociální správě. Nebudete muset počítat to, jestli se vám zvyšují nebo nezvyšují zálohy, i toto zkrátka odpadá.  

Dokonce nemusíte fakt, že jste se přihlásili k paušální dani, ohlašovat na zdravotní pojišťovně či na sociální správě. Postará se o to sám finanční úřad, který veškeré potřebné úřady obvolá.  

Jaké jsou nevýhody? 

Všechno na světě má své klady a zápory. A v případě paušální daně tomu není jinak. Za nevýhody se může brát fakt, že bude problematické získat hypoteční úvěr. Nebudete totiž mít jak doložit vaše příjmy.